Makroiqtisodiy indikatorlar va milliy hisoblar
Sanoat statistikasi
Yanvar
Sanoat ishlab chiqarish
919(кб)(Pdf)
Investitsiyalar va qurilish statistikasi
Yanvar
Qurilish ishlari
6223 (кб)(Pdf)
Ishbilarmonlik muhiti kuzatuvlari, tadbirkorlikni rivojlantirish statistikasi
Xizmatlar sohasi statistikasi
Yanvar
Xizmatlar sohasi
4798 (кб)(Pdf)
Tashqi iqtisodiy faoliyat va savdo statistikasi
Yanvar
Tashqi savdo
3170 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
3171 (кб)(Pdf)
Statistik registrlarni yuritish va tizimli xizmat ko'rsatish
Demografiya va mehnat statistikasi
Qishloq xo`jaligi statistikasi
*) Ushbu bo`limda statistik ko`rsatkichlar dastlabki ma`lumotlar hisoblanadi.