Makroiqtisodiy indikatorlar va milliy hisoblar
Yanvar-Mart
Yalpi hududiy mahsulot
2447 (кб)(Pdf)
Sanoat statistikasi
Aprel
Sanoat ishlab chiqarish
1458(кб)(Pdf)
Mart
Sanoat ishlab chiqarish
2187(кб)(Pdf)
Fevral
Sanoat ishlab chiqarish
1070(кб)(Pdf)
Yanvar
Sanoat ishlab chiqarish
919(кб)(Pdf)
Investitsiyalar va qurilish statistikasi
Aprel
Qurilish ishlari
1969 (кб)(Pdf)
Mart
Asosiy kapitalga investitsiyalar
7331 (кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
1970 (кб)(Pdf)
Fevral
Qurilish ishlari
7312 (кб)(Pdf)
Yanvar
Qurilish ishlari
6223 (кб)(Pdf)
Ishbilarmonlik muhiti kuzatuvlari, tadbirkorlikni rivojlantirish statistikasi
Yanvar - Mart
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik
9727 (кб)(Pdf)
Xizmatlar sohasi statistikasi
Aprel
Xizmatlar sohasi
3984 (кб)(Pdf)
Mart
Xizmatlar sohasi
3757 (кб)(Pdf)
Fevral
Xizmatlar sohasi
4278 (кб)(Pdf)
Yanvar
Xizmatlar sohasi
4798 (кб)(Pdf)
Tashqi iqtisodiy faoliyat va savdo statistikasi
Yanvar - Mart
Tashqi savdo
2187 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2821 (кб)(Pdf)
Yanvar - Fevral
Tashqi savdo
3118 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
3179 (кб)(Pdf)
Yanvar
Tashqi savdo
3170 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
3171 (кб)(Pdf)
Statistik registrlarni yuritish va tizimli xizmat ko'rsatish
Demografiya va mehnat statistikasi
Ish haqi
2491 (кб)(Pdf)
Demografik holat
1224 (кб)(Pdf)
Qishloq xo`jaligi statistikasi
Yanvar - Mart
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
8512 (кб)(Pdf)
*) Ushbu bo`limda statistik ko`rsatkichlar dastlabki ma`lumotlar hisoblanadi.