Makroiqtisodiy indikatorlar va milliy hisoblar
Yanvar - Dekabr
Yalpi hududiy mahsulot
1 002 (кб)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Yalpi hududiy mahsulot
2 321 (кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Yalpi hududiy mahsulot
3 120(кб)(Pdf)
Yanvar - Mart
Yalpi hududiy mahsulot
3 202(кб)(Pdf)
Sanoat statistikasi
Yanvar - Dekabr
Sanoat ishlab chiqarish
2 301 (кб)(Pdf)
Yanvar - Noyabr
Sanoat ishlab chiqarish
1 650 (кб)(Pdf)
Yanvar - Oktabr
Sanoat ishlab chiqarish
2 475 (кб)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Sanoat ishlab chiqarish
3 111 (кб)(Pdf)
Yanvar - Avgust
Sanoat ishlab chiqarish
1 102(кб)(Pdf)
Yanvar - Iyul
Sanoat ishlab chiqarish
1 644 (кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Sanoat ishlab chiqarish
1 570 (кб)(Pdf)
Yanvar - May
Sanoat ishlab chiqarish
2 149 (кб)(Pdf)
Yanvar - Aprel
Sanoat ishlab chiqarish
2 434(кб)(Pdf)
Yanvar - Mart
Sanoat ishlab chiqarish
2 742(кб)(Pdf)
Yanvar - Fevral
Sanoat ishlab chiqarish
2 589(кб)(Pdf)
Yanvar
Sanoat ishlab chiqarish
2 419(кб)(Pdf)
Investitsiyalar va qurilish statistikasi
Yanvar - Dekabr
Asosiy kapitalga investitsiyalar
1832 (кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
1053(кб)(Pdf)
Yanvar - Noyabr
Qurilish ishlari
1 001(кб)(Pdf)
Yanvar - Oktabr
Qurilish ishlari
1 230(кб)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Asosiy kapitalga investitsiyalar
1 557 (кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
2 010 (кб)(Pdf)
Yanvar - Avgust
Qurilish ishlari
955 (кб)(Pdf)
Yanvar - Iyul
Qurilish ishlari
1 024 (кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Asosiy kapitalga investitsiyalar
1 557 (кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
1 138 (кб)(Pdf)
Yanvar - May
Qurilish ishlari
893 (кб)(Pdf)
Yanvar - Aprel
Qurilish ishlari
4 369 (кб)(Pdf)
Yanvar - Mart
Asosiy kapitalga investitsiyalar
2 012 (кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
2 238 (кб)(Pdf)
Yanvar - Fevral
Qurilish ishlari
980 (кб)(Pdf)
Yanvar
Qurilish ishlari
1 162 (кб)(Pdf)
Ishbilarmonlik muhiti kuzatuvlari, tadbirkorlikni rivojlantirish statistikasi
Yanvar - Dekabr
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik
1096 (кб)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik
2 222(кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik
1 323 (кб)(Pdf)
Yanvar - Mart
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik
1 798 (кб)(Pdf)
2018 yil yakuni bo`yicha
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik
5 485(кб)(Pdf)
Xizmatlar sohasi statistikasi
Yanvar - Dekabr
Xizmatlar sohasi
1 848(кб)(Pdf)
Yanvar - Noyabr
Xizmatlar sohasi
1 233(кб)(Pdf)
Yanvar - Oktabr
Xizmatlar sohasi
1 020(кб)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Xizmatlar sohasi
1 033(кб)(Pdf)
Yanvar - Avgust
Xizmatlar sohasi
1 449(кб)(Pdf)
Yanvar - Iyul
Xizmatlar sohasi
3 625(кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Xizmatlar sohasi
1 295 (кб)(Pdf)
Yanvar - May
Xizmatlar sohasi
1 295 (кб)(Pdf)
Yanvar - Aprel
Xizmatlar sohasi
2 133(кб)(Pdf)
Yanvar - Mart
Xizmatlar sohasi
987 (кб)(Pdf)
Yanvar - Fevral
Xizmatlar sohasi
965 (кб)(Pdf)
Yanvar
Xizmatlar sohasi
1 948 (кб)(Pdf)
Tashqi iqtisodiy faoliyat va savdo statistikasi
Yanvar - Dekabr
Tashqi savdo
1 873 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
940 (кб)(Pdf)
Yanvar - Noyabr
Tashqi savdo
1 326(кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
1 003 (кб)(Pdf)
Yanvar - Oktabr
Tashqi savdo
2 321 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
1 654(кб)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Tashqi savdo
2 336(кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2 556(кб)(Pdf)
Yanvar - Avgust
Tashqi savdo
2 669 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
3 989 (кб)(Pdf)
Yanvar - Iyul
Tashqi savdo
1 365(кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
987(кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Tashqi savdo
1 653 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
1 350 (кб)(Pdf)
Yanvar - May
Tashqi savdo
1 811 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
1 350 (кб)(Pdf)
Yanvar - Aprel
Tashqi savdo
2 038 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2 136(кб)(Pdf)
Yanvar - Mart
Tashqi savdo
3 214 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2 048 (кб)(Pdf)
Yanvar - Fevral
Tashqi savdo
1 022(кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
1 068 (кб)(Pdf)
Yanvar
Tashqi savdo
1 948 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
4 189 (кб)(Pdf)
Statistik registrlarni yuritish va tizimli xizmat ko'rsatish
Yanvar - Dekabr
Yuridik shaxs bo’lgan korxonalar va tashkilotlar demografiyasi bo'yicha tahliliy ma’lumot
3 829 (кб)(Pdf)
Yanvar - Noyabr
Yuridik shaxs bo’lgan korxonalar va tashkilotlar demografiyasi bo'yicha tahliliy ma’lumot
5 712 (кб)(Pdf)
Yanvar - Oktabr
Yuridik shaxs bo’lgan korxonalar va tashkilotlar demografiyasi bo'yicha tahliliy ma’lumot
5 338 (кб)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Yuridik shaxs bo’lgan korxonalar va tashkilotlar demografiyasi bo'yicha tahliliy ma’lumot
5 705 (кб)(Pdf)
Yanvar - Avgust
Yuridik shaxs bo’lgan korxonalar va tashkilotlar demografiyasi bo'yicha tahliliy ma’lumot
4 109 (кб)(Pdf)
Yanvar - Iyul
Yuridik shaxs bo’lgan korxonalar va tashkilotlar demografiyasi bo'yicha tahliliy ma’lumot
4 287 (кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Yuridik shaxs bo’lgan korxonalar va tashkilotlar demografiyasi bo'yicha tahliliy ma’lumot
5 061 (кб)(Pdf)
Yanvar - May
Yuridik shaxs bo’lgan korxonalar va tashkilotlar demografiyasi bo'yicha tahliliy ma’lumot
3 544 (кб)(Pdf)
Yanvar - Aprel
Yuridik shaxs bo’lgan korxonalar va tashkilotlar demografiyasi bo'yicha tahliliy ma’lumot
2 313 (кб)(Pdf)
Yanvar - Mart
Yuridik shaxs bo’lgan korxonalar va tashkilotlar demografiyasi bo'yicha tahliliy ma’lumot
1 966 (кб)(Pdf)
Yanvar - Fevral
Yuridik shaxs bo’lgan korxonalar va tashkilotlar demografiyasi bo'yicha tahliliy ma’lumot
1 569 (кб)(Pdf)
Yanvar
Yuridik shaxs bo’lgan korxonalar va tashkilotlar demografiyasi bo'yicha tahliliy ma’lumot
1 231(кб)(Pdf)
Ijtimoiy soha va barqaror rivojlanish statistikasi
Yanvar - Dekabr
Oliy ta’lim
1685 (kb)(Pdf)
O‘rta maxsus kasb-hunar ta’lim
1520 (kb)(Pdf)
Umumiy o‘rta ta’lim
979 (kb)(Pdf)
Ilim fan
1471 (kb)(Pdf)
Demografiya va mehnat statistikasi
Yanvar - Dekabr
Ish haqi
1 357 (кб)(Pdf)
Demografik holat
1 983 (кб)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Ish haqi
2 301 (кб)(Pdf)
Demografik holat
985 (кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Ish haqi
1 024(кб)(Pdf)
Demografik holat
1 302 (кб)(Pdf)
Yanvar - Mart
Ish haqi
2 001(кб)(Pdf)
Demografik holat
569 (кб)(Pdf)
Qishloq xo`jaligi statistikasi
Yanvar - Dekabr
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
1 000 (кб)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
1 030 (кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
963 (кб)(Pdf)
Yanvar - Mart
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
2 001 (кб)(Pdf)
*) Ushbu bo`limda statistik ko`rsatkichlar dastlabki ma`lumotlar hisoblanadi.