•  

    O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi statistika agentligi rahbariyatining jismoniy shaxslarni va yuridik shaxslarning vakillarini qabul qilish jadvali

    Viloyat statistika boshqarmasi rahbariyatining jismoniy shaxslarni va yuridik shaxslarning vakillarini qabul qilish jadvali