xls

Aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan iste`mol mollari

Hajmi: 14.08 KB
Yuklangan sana: 2023-10-19
xlsx

Aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan sanoat mahsuloti

Hajmi: 15.94 KB
Yuklangan sana: 2024-07-18
xlsx

Aholi jon boshiga sanoat mahsulotining o`sish sur`atlari

Hajmi: 15.95 KB
Yuklangan sana: 2024-07-18
xls

Iste`mol mollari ishlab chiqarish tarkibi

Hajmi: 11.48 KB
Yuklangan sana: 2023-10-19
pdf

Iste`mol mollari ishlab chiqarish tarkibi

Hajmi: -1.00 B
Yuklangan sana: 2023-10-19
xlsx

Sanoat ishlab chiqarish hajmida tumanlar ulush

Hajmi: 15.30 KB
Yuklangan sana: 2024-07-18
pdf

Sanoat ishlab chiqarish hajmida tumanlar ulush

Hajmi: 322.95 KB
Yuklangan sana: 2024-07-18
xlsx

Ishlab chiqarish sanoatining tarkibi

Hajmi: 17.54 KB
Yuklangan sana: 2024-07-18
pdf

Ishlab chiqarish sanoatining tarkibi

Hajmi: 258.53 KB
Yuklangan sana: 2024-07-18
xls

Iste`mol mollari ishlab chiqarishning o`sish sur`atlari

Hajmi: 15.90 KB
Yuklangan sana: 2023-10-19
xlsx

Sanoat ishlab chiqarishning fizik hajm indeksi

Hajmi: 16.55 KB
Yuklangan sana: 2024-07-18
pdf

Sanoat ishlab chiqarishning fizik hajm indeksi

Hajmi: 329.80 KB
Yuklangan sana: 2024-07-18
xlsx

Viloyat sanoatining asosiy ko`rsatkichlari

Hajmi: 12.64 KB
Yuklangan sana: 2024-07-18
pdf

Viloyat sanoatining asosiy ko`rsatkichlari

Hajmi: 250.02 KB
Yuklangan sana: 2024-07-18
xls

Viloyatda iste`mol mollari ishlab chiqarish

Hajmi: 14.94 KB
Yuklangan sana: 2023-10-19
pdf

Viloyatda iste`mol mollari ishlab chiqarish

Hajmi: 317.63 KB
Yuklangan sana: 2023-10-19
xlsx

Tumanlar bo`yicha sanoat mahsuloti hajmi

Hajmi: 15.78 KB
Yuklangan sana: 2024-07-18
pdf

Tumanlar bo`yicha sanoat mahsuloti hajmi

Hajmi: 190.88 KB
Yuklangan sana: 2024-07-18
xlsx

Tumanlar bo'yicha sanoat ishlab chiqarish indeksi

Hajmi: 13.50 KB
Yuklangan sana: 2024-07-18
pdf

Tumanlar bo'yicha sanoat ishlab chiqarish indeksi

Hajmi: 190.78 KB
Yuklangan sana: 2024-07-18
xls

Tumanlar kesimida Iste`mol mollari ishlab chiqarish

Hajmi: 14.76 KB
Yuklangan sana: 2023-10-19
xls

Aholi jon boshiga iste`mol mollarining o`sish sur`atlari

Hajmi: 14.76 KB
Yuklangan sana: 2023-10-19