Makroiqtisodiy indikatorlar va milliy hisoblar
Yanvar - Dekabr
Yalpi hududiy mahsulot
1 264 (кб)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Yalpi ichki mahsulot
2 365 (кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Yalpi ichki mahsulot
1 965 (кб)(Pdf)
Yanvar - Mart
Yalpi ichki mahsulot
3 656 (кб)(Pdf)
Sanoat statistikasi
Yanvar - Dekabr
Sanoat ishlab chiqarish
1630 (кб)(Pdf)
Yanvar - Noyabr
Sanoat ishlab chiqarish
1570 (кб)(Pdf)
Yanvar - Oktabr
Sanoat ishlab chiqarish
1135 (кб)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Sanoat ishlab chiqarish
1388 (кб)(Pdf)
Yanvar - Avgust
Sanoat ishlab chiqarish
1494 (кб)(Pdf)
Yanvar - Iyul
Sanoat ishlab chiqarish
1490 (кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Sanoat ishlab chiqarish
1371 (кб)(Pdf)
Yanvar - May
Sanoat ishlab chiqarish
1369 (кб)(Pdf)
Yanvar - Aprel
Sanoat ishlab chiqarish
911 (кб)(Pdf)
Yanvar - Mart
Sanoat ishlab chiqarish
820 (кб)(Pdf)
Yanvar - Fevral
Sanoat ishlab chiqarish
1006 (кб)(Pdf)
Yanvar
Sanoat ishlab chiqarish
989 (кб)(Pdf)
Investitsiyalar va qurilish statistikasi
Yanvar - Dekabr
Asosiy kapitalga investitsiyalar
1 654 (кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
3 555 (кб)(Pdf)
Yanvar - Noyabr
Qurilish ishlari
3 626 (кб)(Pdf)
Yanvar - Oktabr
Qurilish ishlari
1 318 (кб)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Asosiy kapitalga investitsiyalar
1298 (кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
2 116 (кб)(Pdf)
Yanvar - Avgust
Qurilish ishlari
2 165 (кб)(Pdf)
Yanvar - Iyul
Qurilish ishlari
2 116 (кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Asosiy kapitalga investitsiyalar
1025 (кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
1 258 (кб)(Pdf)
Yanvar - May
Qurilish ishlari
2 006(кб)(Pdf)
Yanvar - Aprel
Qurilish ishlari
1 569 (кб)(Pdf)
Yanvar - Mart
Asosiy kapitalga investitsiyalar
1 108 (кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
2 820 (кб)(Pdf)
Yanvar - Fevral
Qurilish ishlari
2 321 (кб)(Pdf)
Yanvar
Qurilish ishlari
1162 (кб)(Pdf)
Ishbilarmonlik muhiti kuzatuvlari, tadbirkorlikni rivojlantirish statistikasi
Yanvar - Dekabr
Kichik biznes va xususiy tadbirkor
8528 (кб)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Kichik biznes va xususiy tadbirkor
2517 (кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Kichik biznes va xususiy tadbirkor
1085 (кб)(Pdf)
Yanvar - Mart
Kichik biznes va xususiy tadbirkor
2 159(кб)(Pdf)
Xizmatlar sohasi statistikasi
Yanvar - Dekabr
Xizmatlar sohasi
2 333 (кб)(Pdf)
Yanvar - Noyabr
Xizmatlar sohasi
1170 (кб)(Pdf)
Yanvar - Oktabr
Xizmatlar sohasi
2569 (кб)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Xizmatlar sohasi
2276 (кб)(Pdf)
Yanvar - Avgust
Xizmatlar sohasi
2052 (кб)(Pdf)
Yanvar - Iyul
Xizmatlar sohasi
1995 (кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Xizmatlar sohasi
3222 (кб)(Pdf)
Yanvar - May
Xizmatlar sohasi
1871 (кб)(Pdf)
Yanvar - Aprel
Xizmatlar sohasi
1579 (кб)(Pdf)
Yanvar - Mart
Xizmatlar sohasi
1655 (кб)(Pdf)
Yanvar - Fevral
Xizmatlar sohasi
2081 (кб)(Pdf)
Yanvar
Xizmatlar sohasi
1948 (кб)(Pdf)
Tashqi iqtisodiy faoliyat va savdo statistikasi
Yanvar - Dekabr
Tashqi savdo
2312 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
725 (кб)(Pdf)
Yanvar - Noyabr
Tashqi savdo
1759 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
725 (кб)(Pdf)
Yanvar - Oktabr
Tashqi savdo
1 714 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
1 680 (кб)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Tashqi savdo
1 531 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
1 444 (кб)(Pdf)
Yanvar - Avgust
Tashqi savdo
1 350 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozori
1 541 (кб)(Pdf)
Yanvar - Iyul
Tashqi savdo
1 256 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozori
1 595 (кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Tashqi savdo
1 603 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozori
1 385 (кб)(Pdf)
Yanvar - May
Tashqi savdo
1 434 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozori
1 477 (кб)(Pdf)
Yanvar - Aprel
Tashqi savdo
1 506 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozori
1 723 (кб)(Pdf)
Yanvar - Mart
Tashqi savdo
1 965 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozori
1 539 (кб)(Pdf)
Yanvar - Fevral
Tashqi savdo
1 903 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozori
1 391 (кб)(Pdf)
Yanvar
Tashqi savdo
1 944 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozori
1 387 (кб)(Pdf)
Statistik registrlarni yuritish va tizimli xizmat ko'rsatish
Ijtimoiy soha va barqaror rivojlanish statistikasi
Yanvar - Dekabr
Ilm Fan
1 234 (кб)(Pdf)
Umumiy o'rta ta'lim
1 986(кб)(Pdf)
O'rta maxsus kasb-hunar ta'lim
2 103(кб)(Pdf)
Oliy ta'lim
2 103(кб)(Pdf)
Turizm
3 201(кб)(Pdf)
Madaniyat
1 302(кб)(Pdf)
Inavatsiya
1 115(кб)(Pdf)
Demografiya va mehnat statistikasi
Yanvar - Dekabr
Ish haqi
1284 (кб)(Pdf)
Demografik holat
4500 (кб)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Ish haqi
1284 (кб)(Pdf)
Demografik holat
2622 (кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Ish haqi
1755 (кб)(Pdf)
Demografik holat
2217 (кб)(Pdf)
Yanvar - Mart
Ish haqi
1709 (кб)(Pdf)
Demografik holat
2222 (кб)(Pdf)
Qishloq xo`jaligi statistikasi
Yanvar - Dekabr
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
1 351(кб)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
1304 (кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
913 (кб)(Pdf)
Yanvar - Mart
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
4088 (кб)(Pdf)
*) Ushbu bo`limda statistik ko`rsatkichlar dastlabki ma`lumotlar hisoblanadi.