09/07/2024

2024-yilning yanvar-may oylarida Surxondaryo viloyatida bajarilgan qurilish ishlarining iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha taqsimlanishi quyidagicha:

- binolar va inshootlar qurish yo‘nalishi 73,0 % ulushni tashkil etib,

2023-yilning mos davriga nisbatan 101,9 % ni tashkil etdi;

- fuqarolik obyektlarini qurish yo‘nalishi 20,9 % ulushni tashkil etib,

2023-yilning mos davriga nisbatan 120,1 % ni tashkil etdi;

- ixtisoslashtirilgan qurilish ishlari yo‘nalishi 6,1 % ulushni

va 2023-yilning mos davriga nisbatan 105,7 % ni tashkil etdi.