19/01/2024

Oʻzbekiston Respublikasida 2023-yilning yanvar-noyabr oylarida yirik korxonalar tomonidan 7 936 tonna dudlangan va yarim dudlangan kolbasa mahsuloti ishlab chiqarilgan.

Mazkur ishlab chiqarish 2022-yilning tegishli davriga nisbatan 7,7 % ga oshgan.

Oʻzbekistonda 2023-yilning noyabr oyida yirik korxonalar tomonidan 840 tonna dudlangan va yarim dudlangan kolbasa mahsuloti ishlab chiqarilgan.

er9er59ge5rg9e5rg