21/11/2023

Joriy yilning 1-noyabr holatiga ko‘ra, yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar ko‘rsatish sohasida ro‘yxatdan o‘tgan korxona va tashkilotlar soni 42 945 ta bo‘lib, jami korxona va tashkilotlarning 6,3 foizini tashkil etdi. Ularning so‘nggi besh yilning mos davrlaridagi dinamikasi quyidagicha:

2019-yilda – 26 575 ta

2020-yilda – 31 511 ta

2021-yilda – 36 644 ta

2022-yilda – 39 075 ta

2023-yilda – 42 945 ta

yejtujetyujety