19/09/2023

Joriy yilning 1-sentabr holatiga ko‘ra, yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar ko’rsatish sohasida ro‘yxatdan o‘tgan korxona va tashkilotlarning soni 42 599 ta bo‘lib, jami korxona va tashkilotlarning 4,7 %ini tashkil etdi. So‘nggi yillarning mos davrlarida ushbu sohada ro‘yxatdan o‘tgan korxonalarning dinamikasi quyidagicha:

2019-yilda – 25 602 ta

2020-yilda – 30 279 ta

2021-yilda – 35 710 ta

2022-yilda – 38 287 ta

2023-yilda – 42 599 ta

d8e52bec7db676f03e07f7e548b1af680823