20/06/2024

(2024-yil yanvar-aprel oylarida)

Dastlabki ma’lumotlar bo‘yicha 2024-yilning yanvar-aprel oylarida viloyat korxonalari tomonidan 2885,6 mlrd. so‘mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan bo‘lib, 2023-yilning yanvar-aprel oylariga nisbatan sanoat ishlab chiqarishining fizik hajm indeksi* 106,5 % ni tashkil etdi.

Sanoat ishlab chiqarishi tarkibida eng katta ulush ishlab chiqaradigan sanoat hissasiga to‘g‘ri kelib, uning jami sanoat ishlab chiqarishidagi ulushi 92,4 % ni tashkil etdi.