08/02/2024

2023-yilning yanvar-dekabr oylarida Surxondaryo viloyatida asosiy kapitalga investitsiyalar 18 trln. soʻm oʻzlashtirilib, uning tarkibida qurilish-montaj ishlariga yoʻnaltirilgan investitsiyalar 10,2 trln. soʻmni va jami oʻzlashtirilgan investitsiyalarning ulushi 56,7 % ini tashkil etgan.

Mashina, asbob–uskuna va xoʻjalik inventarlarini sotib olishga yoʻnaltirilgan investitsiyalar hajmi 5,5 trln. soʻmni (jami investitsiyalardagi ulushi 30,4 %) hamda boshqa xarajatlar 2,3 trln. soʻmni (12,9 %) tashkil etgan.

investor