31/08/2023

Qashqadaryo viloyatida 2023-yil yanvar-iyun oylarida kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalarning umumiy hajmidagi ulushi o‘tgan tegishli davrlardan yuqori bo‘lib 33,2 %ni tashkil etdi. Kichik tadbirkorlik subyektlarining qurilishi ishlari umumiy hajmidagi ulushi o‘tgan yillarning tegishli davrida:

2021-yilning yanvar-iyunida 32,5 %

2022-yilning yanvar-iyunida 28,1 %

photo_2022-08-30_12-07-44