31/08/2023

2023-yilning o‘tgan yetti oyi davomida moliyaviy xizmatlar umumiy hajmida sug‘urta va nafaqa ta’minoti bo‘yicha xizmatlardan tashqari moliyaviy xizmatlarning ulushi  88,4 %ni tashkil etdi. 2023-yilning yanvar-iyul oylari yakuniga ko‘ra, sug‘urta xizmatlarining ulushi 7,3 % oralig‘ida qayd etildi. Moliyaviy va sug‘urtalash xizmatlariga nisbatan yordamchi xizmatlarning ulushi umumiy hajmning 4,3 %ni tashkil etdi.

55_moliya