03/08/2023

2023-yilning 1-iyul holatiga ko‘ra, yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar sohasida ro‘yxatdan o‘tgan tadbirkorlik subyektlari soni 41 849 ta bo‘lib, jami tadbirkorlik subyektlarining 7,0 %ini (soni 599 644 ta) tashkil etdi.

So’nggi besh yilning mos davrlarida ushbu sohada ro‘yxatdan o‘tgan korxonalar soni quyidagicha:

2019-yilda – 24 832 ta

2020-yilda – 29 659 ta

2021-yilda – 34 857 ta

2022-yilda – 37 590 ta

2023-yilda – 41 849 ta

6r6r526pr5vaprvapr65