02/08/2023

Surxondaryo viloyatida 2023- yil yanvar-iyun oylarida kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalarning umumiy hajmidagi ulushi 55,1 % ini tashkil etdi.

Kichik tadbirkorlik subyektlarining asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalarning umumiy hajmidagi ulushi:

2021-yilning yanvar-iyunida  57,5  %;

2022-yilning yanvar-iyunida   55,0 %.

fgjh1fh2fgh2fgh